Trang web cá cược thể thao châu Á - bet 365 livePHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN


VĂN PHÒNG: ĐT: 0203.3855397                 Email: [email protected]

TRƯỞNG PHÒNG: ThS. Lê Ngọc Minh

                        ĐT: 0912903293                    Email: [email protected]

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

        Tổng số CB, GV, CNV của phòng là 09, trong đó trình độ Thạc sỹ 05, Đại học 04

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

       - Lập dự toán trình Bộ Công Thương để duyệt ngân sách Nhà nước hỗ trợ hàng năm;

       - Lập dự toán thu chi ngân sách hàng quý, năm theo quy định; chủ động cân đối giữa các nguồn thu và nhu cầu chi để đảm bảo kinh phí duy trì ổn định toàn bộ các hoạt động của Trường;

       - Kiểm tra, kiểm soát và quản lý các nguồn thu; các khoản chi chấp hành dự toán thu-chi theo đúng quy định, đúng mục đích và có hiệu quả;

       - Thu thập, xử lý thông tin số liệu kế toán theo chế độ kế toán. Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán công nợ;

       - Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo thống kê khác. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí, vốn, quỹ. Cung cấp các dữ liệu tài chính cần thiết khi lãnh đạo yêu cầu;

       - Tổ chức quản lý số lượng, giá trị tài sản, vật tư, trang thiết bị của toàn trường. Tổ chức kiểm kê, kiểm tra định kỳ số lượng giá trị tài sản cố định theo yêu cầu quản lý. Theo dõi giá trị khấu hao, sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định theo kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất nhà trường. Tổ chức thanh lý tài sản cố định của Nhà trường và báo cáo cơ quan quản lý cấp trên.

 

DANH SÁCH CB, GV, CNV 

Click vào đây để tải Danh sách

Tải tập tin đính kèm Tại đây

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

Trang web cá cược thể thao châu Á - bet 365 live

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: [email protected] - [email protected]

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến