Trang web cá cược thể thao châu Á - bet 365 live

ĐẢNG BỘ bet 365 live TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

Ngày 30/01/2024, tại Hội trường tầng 2 trụ sở chính, Đảng bộ bet 365 live tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Tham dự Hội nghị tổng kết có đồng chí Đỗ Minh Chiến – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trưởng; đồng chí Lê Văn Lợi – Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí trong BCH đảng bộ trường; Bí thư các chi bộ cùng 207/222 đảng viên thuộc Đảng bộ trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng.

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Chiến - Bí thư đảng ủy đại diện cho Đảng bộ nhà trường đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ trường năm 2023; đánh giá những mặt đã làm được, những hạn chế và bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:

Năm 2023 Nhà trường còn gặp rất nhiều khó khăn tác động đến các hoạt động. Tuy nhiên Đảng bộ nhà trường đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và đưa ra các giải pháp để phát huy sức mạnh đoàn kết, vượt qua khó khăn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2023 trên tất cả các mặt công tác. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể thường xuyên được củng cố, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, mẫu mực về đạo đức. Các hoạt động chuyên môn tiếp tục phát huy và khẳng định vị thế của nhà trường trong lĩnh vực GDNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và của ngành Công Thương. Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được nâng lên rõ rệt đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hiện nay; công tác chuyển đổi số đang dần được hình thành một cách có hiệu quả trong các hoạt động của nhà trường. Đời sống của viên chức, NLĐ được quan tâm, chăm lo để mọi người yên tâm gắn bó công tác lâu dài. Từng bước đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn theo định hướng trường chất lượng cao làm tiền đề cho việc công nhận trở thành Trường chất lượng cao trong thời gian tới.

  Một số hạn chế tồn tại:  Ý thức, trách nhiệm của một số đảng viên chưa cao khi nhà trường gặp khó khăn đã có biểu hiện thiếu quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ, còn chưa thật sự chia sẻ khó khăn với tập thể; nói và làm chưa đúng chủ trương, định hướng của nhà trường; Doanh thu hoạt động dịch vụ suy giảm đã ảnh hưởng đến các kế hoạch về đầu tư, mua sắm và thu nhập của viên chức, NLĐ; Công tác phối hợp giải quyết công việc giữa các đơn vị còn chưa hiệu quả, thiếu sự chủ động, kịp thời, nhất là tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong một số trường hợp chưa triệt để. Chưa phát huy được các nguồn lực hiện có trong thực thi nhiệm vụ; Tiến độ triển khai các hoạt động chuyển đổi số còn chậm, nhận thức của một số cán bộ, đảng viên chưa thích ứng với những thay đổi toàn diện khi triển khai chuyển đổi số nó sẽ tác động đến tất cả các bộ phận, cá nhân trong Nhà trường.

Đại điện các chi bộ đã có các bài tham luận, thảo luận và đề xuất các giải pháp xây dựng các chương trình, kế hoạch các mặt công tác trong năm 2024.

Tại Hội nghị, các đại biểu cùng nhau thảo luận về chủ đề năm, mục tiêu và các chỉ tiêu của năm 2024, cụ thể:

Chủ đề của năm 2024

Năm 2024 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ Nhà trường và Nghị quyết Đại hội các cấp, năm có tính bản lề và ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu Đại hội đã đề ra. Dự báo tình hình trong nước và lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp vẫn tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song cũng có thời cơ, thuận lợi đan xen... đặc biệt là nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực có kỹ năng phục vụ cho mục tiêu “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế” của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2024 là tiền đề cho các cơ sở GDNN có cơ hội phát triển trong giai đoạn tới. Đánh giá đúng tầm quan trọng, dự báo khách quan tình hình, thấy rõ thuận lợi và khó khăn, kế thừa kết quả và kinh nghiệm của năm 2023. Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường xác định chủ đề công tác năm 2024 là: “Tiếp tục nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; xây dựng môi trường văn hóa chất lượng” và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp

Mục tiêu tổng quát.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung trí tuệ, nỗ lực phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong năm cuối nhiệm kỳ, tạo đà sớm hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XV. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; phát huy đoàn kết, dân chủ, ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo. Thay đổi phương thức, mô hình và tăng qui mô tuyển sinh; tiếp tục kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp để đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực có tay nghề, có kỹ năng đáp ứng yêu cầu; tổ chức bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý theo vị trí, chức danh nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo; nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển nhân lực, con người, nâng cao trình độ đội ngũ; xây dựng lộ trình tự chủ, đảm bảo ổn định và từng bước nâng cao đời sống cho viên chức và người lao động; tiếp tục rà soát, hoàn thành tiêu chí trường chất lượng cao, trường thực hiện chức năng trung tâm vùng.

Chỉ tiêu chủ yếu

- Tỷ lệ chi bộ trực thuộc có trên 90% được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

- Tỷ lệ đảng viên có trên 90% được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

- Kết nạp 16 đảng viên mới;

- Phấn đấu Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Cơ quan và các đoàn thể đạt vững mạnh.

- Tuyển sinh các trình độ đào tạo là 6.150 HSSV, học viên (Trong đó: trình độ Cao đẳng 350 sinh viên, trình độ trung cấp 1.150 học sinh, trình độ sơ cấp 3.450 Học viên; đào tạo thường xuyên và đào tạo nâng bậc 1.200 học viên);

- Chất lượng đào tạo: tỉ lệ lên lớp đạt trên 95%; tỉ lệ đạt tốt nghiệp GDNN đạt 96%, văn hóa đạt từ 85% - 90%;

- Xếp loại rèn luyện đạt loại Tốt và Khá từ 75% trở lên;

- Có từ 2 đến 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp bộ và cấp tỉnh; từ 3-5 bài báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành; 1-2 sản phẩm tham gia Sáng tạo, khởi nghiệp.

- Dự kiến doanh thu năm 2024 là 120 tỷ đồng;

- Đảm bảo ổn định thu nhập cho viên chức, NLĐ theo chế độ quy định của nhà nước và hàng năm thu nhập tăng từ 3-5%/năm.

Tại Hội nghị, Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng đã biểu dương, khen thưởng cho 03 chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Chi bộ khoa Động lực và VHTBCG; Chi bộ phòng Quản trị và XDCB; Chi bộ Trung tâm TVTS và GTVL) và 33 Đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đ/c Thái Thanh Phú – Bí thư cho bộ phòng Tổ chức hành chính… ổn định tổ chức và giới thiệu đại biểu

Đ/c Đỗ Minh Chiến – Bí thư đảng bộ ghi nhận và đánh giá kết quả đạt được và phương hướng hoạt động của Đảng bộ nhà trường.

Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn – Bí thư chi bộ Phòng Đào tạo với tham luận Nâng cao chất lượng giảng dạy qua các Hội thi

Đ/c Vũ Quốc Toàn – Bí thư chi bộ Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và GTVL với tham luận Công tác lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hiệu quả tuyển sinh đào tạo nghề trong gian đoạn hiện nay

Đ/c Hoàng Minh Thuận – Bí thư chi bộ phòng Quản lý khoa học và Khảo thí với tham luận Lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động khoa học công nghệ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong GDNN

Đ/c Phan Thị Thanh Hương – Bí thư chi bộ khoa Kinh tế và Du lịch với tham luận Kinh nghiệm phát triển Đang trong học sinh sinh viên

Đ/c Nguyễn Huyền Ngọc – Phó Bí thư chi bộ phòng TCHC, Phó Trưởng phòng TCHC, Thư ký Hội đồng Thi đua khen thưởng đọc các Quyết định khen thưởng

Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư đảng bộ nhà trường tặng quà và chúc mừng các Chi bộ, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

BAN TRUYỀN THÔNG CIC


TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

Trang web cá cược thể thao châu Á - bet 365 live

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: [email protected] - [email protected]

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến
BO Togel Terpercaya Hadiah Jackpot Terbesar ' '